Царски Български Офицерски Борисов Кортик

Продадено Категория:

Описание

Дължина с канията: 40 см

Дължина без канията: 37.5 см

Надпис “Съ Нами Богъ”

Втора Емисия.

Състоянието на кортика е много добро.

Носачът също е в добро състояние.