Турски Османски Ятаган – 19ти Век

Описание

Ятаганът е мноро красив.

Ятаганът е в добро състояние.

Майсторски направен.

Ятаганът е с оригиналмата си кания.

Имало е надписи, от двете страни на острието, но са нечетими и поизтрити.

Размер с канията: 81,5 см

Размер на ятагана: 79,5х10 см

Размер на острието: 64,5х3 см