Борисова офицерска парадна сабя обр. 1927г.

Описание

“Без нужда не я изваждай, без слава не я прибирай!”
– това е било заклинанието и заветът с който всеки нов офицер е получавал сабята си!


Сабя парадна офицерска – образец 1927г.

Във времето на цар Борис III се работи в насока за подобряване на ефективността на въоръжението. С напускането на съюзническата контролна комисия се задават по-добри условия за развитие на българската войска. Започва процес на организационно укрепване на въоръжените сили и снабдяване с модерно въоръжение и бойна техника.

В тази връзка по доклад на министъра на войната и с Височайши Указ No. 15 от 15.06.1927г. е одобрена сабя по установения образец за офицерите в българската войска.

Клинът е изработен от кована стомана, с леко закривен назад връх, добре полиран и никелиран. От външната страна на острието е гравиран надпис „За Царя и Отечеството“, а от вътрешната – вензелът на цар Борис III Б IIIс царска корона и преплетени мотиви.

Дръжката на сабятя е направена от ебонит и гарда от месинг, завършващ при затилъка с релефно изображение на лъвска глава, с очи от червени камачета (имитация на рубини). Гардът е прикрепен с единия си край в устата на лъвската глава, а с другия във вид на кръстовище. На външното ухо на кръстовището е гравиран орденът за храброст, а на вътрешното е празно, за монограма на офицера. Всички части на дръжката са с галванична позлата.